08

Srdečně zveme všechny přátele a příznivce
na mši svatou slouženou za

arcivévodu Evžena Habsburského
velmistra Řádu německých rytířů

obnovitele Hradu Bouzova
a dobrodince přilehlého městečka.

Kostel sv. Gotharda, Bouzov
neděle 2. 1. 2022, 10:30 hod.

u příležitosti 67. výročí jeho úmrtí.