06

V neděli 19.6.2022 oslavíme v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo. Slavnost začne mší svatou v 9:30 hod. ve farník kostele a po ní bude následovat božítělový průvod obcí se zatavením u čtyř oltářů a požehnáním obci a jejím občanům.

 Plakat na Bozi Telo 2022 - Farnost Bouzov