05

Chceme Vás krátce informovat a pozvat na pěknou procházku nad Bezděkov, kde jsme v neděli 9. října 2022 v odpoledních hodinách byli přítomni žehnání malého obrázku s ikonou Panny Marie Láskyplné s Duchem svatým. Byl to krásný den a celá duchovní oslava byla požehnáním pro poutníky. Poděkování za to náleží nejen našemu panu faráři Metodějovi, ale také sluníčku, které nás hladilo a hřálo. Nové Bezděkovské zastavení nejdete na kraji lesa u staré a již nepoužívané cesty do Radnice. Uvidíte sami, jak krásný výhled do kraje se před Vámi otevře a jak je hezké se na chvíli zastavit a poděkovat.