15

Adorační den - sobota 12.11.2022

10:00 - výstav
16:00 - 17:00 příležitost ke svátosti smíření
17:00 - mše svatá

 rozpis