01

V neděli 4.12.2022 se konalo v naší farnosti setkání se svatým Mikulášem 🎅. Děti z farnosti a obce se potkali po mši svaté s tímto nebešťanem, který za svého života proslul svou štědrostí a dobrotou❤️. Děti poté, co od nich uslyšel básničky a písničky, obdaroval sáčkem s cukrovinkami. Pomocníkem mu byli dva andělé. Před kostelem na neposlušné děti čekalo peklo s čerty👹. Čertům pomáhala pekelná váha, která se nemýlí a pozná váhu hříchů. Vážení neunikli ani dospělí a tak jste mohli vidět míru jejich prohřešků zapsanou na čele 🙂 Zdálo se, že některé hříšné děti dozráli peklu, a tak se je čerti pokusili odnést do pekla k odnětí svobody na délku věčnosti. Cestou však hříšníci konali pokání a tak podle nebeských zákonů museli být s okamžitou platností propuštěni a jako polepšení mohli svobodně odejít domů😇.
Nechybělo tedy mnoho smíchu, ale i slziček, které hned smyli rodiče a balíček od Mikuláše. Celkem přišlo přes šedesát dětí. Děkujeme rodičům, kteří s dětmi přišli a také obci, která přispěla finančně na cukrovinky a balíčky. Děkujeme a již nyní se těšíme za rok na příští setkání.😃